ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι κύριες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένα Καφέ, ώστε να γίνει μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης είναι οι εξής:

  • Να είναι επιχείρηση με νόμιμη άδεια λειτουργίας και χαρακτηρισμό ως Καφέ από την ημέρα ιδρύσεως του.
  • Να μην έχει αλλάξει αντικείμενο λειτουργίας και επωνυμία, όπως επίσης να μην έχει αλλάξει χρήση και επωνυμία καθ’ όλα τα έτη λειτουργίας του.
  • Να έχει συνεχή λειτουργία, χωρίς διακοπή από την ίδρυσή του.
  • Να διαθέτει προϊόντα με την εταιρική του επωνυμία, τα οποία αναδεικνύουν την τοπική παράδοση ενώ ταυτόχρονα προάγουν και την κουλτούρα του συγκεκριμένου Καφέ.
  • Να διαθέτει ιστορική ταυτότητα και διαδρομή τουλάχιστον εκατό ετών, χωρίς να έχει επέλθει αλλοίωση των αρχικών του χαρακτηριστικών.
  • Να έχει σύγχρονη παρουσία και συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα, μέσω διοργανώσεων φιλολογικών, γαστρονομικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων κύρους. Αμετάβλητος στόχος των εκδηλώσεων αυτών θα πρέπει να είναι η με σεβασμό και επαγγελματισμό, ανάδειξη  του πολιτισμού και της κουλτούρας κάθε χώρου και  τόπου που εδρεύει το κάθε Καφέ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση.

Σας ευχαριστούμε.

Αίτηση
Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;