ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι κύριες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ένα Καφέ, ώστε να γίνει μέλος του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης είναι οι εξής:

  • Να είναι επιχείρηση με νόμιμη άδεια λειτουργίας από την ημέρα ιδρύσεως του.
  • Να διαθέτει προϊόντα με την εταιρική του επωνυμία, τα οποία αναδεικνύουν την τοπική παράδοση & γαστρονομία ενώ ταυτόχρονα προάγουν την κουλτούρα του συγκεκριμένου Ιστορικού Καφέ.
  • Να διαθέτει ιστορική ταυτότητα και διαδρομή τουλάχιστον εκατό ετών, χωρίς να έχει επέλθει αλλοίωση των αρχικών του χαρακτηριστικών ή να στεγάζεται σε ιστορικά κτίρια των περασμένων αιώνων.
  • Να έχει κατά καιρούς φιλοξενήσει ξεχωριστές προσωπικότητες των Γραμμάτων, των Τεχνών και της Πολιτικής.
  • Να έχει σύγχρονη παρουσία και συμμετοχή σε κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα, μέσω διοργανώσεων φιλολογικών, γαστρονομικών, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων κύρους.
  • Αμετάβλητος στόχος του, να είναι «θεματοφύλακας» της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των μοναδικών ιστοριών που συνέβησαν στο χώρο του, οι οποίες αποτελούν ανεκτίμητης αξίας πολιτισμικό πλούτο γνώσεων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνετε μέλος του Συνδέσμου, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση.

Σας ευχαριστούμε.

Αίτηση
Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;