ΣΤΟΧΟΙ & ΟΦΕΛΗ

Ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης επιθυμεί να αποτελέσει  «γέφυρα» πολιτιστικής διασύνδεσης και επικοινωνίας που θα ενώνει τα Ιστορικά Καφέ της Ευρώπης σε μια πολιτιστική διαδρομή με τίτλο, «Δρόμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης», με κύριους στόχους :

  • Την ανάδειξη της μοναδικότητας κάθε Ιστορικού Καφέ – μέλους, μέσα από κοινές συνέργειες, δράσεις και εκδηλώσεις με αμετακίνητο στόχο την ανθρώπινη αναψυχή και την πνευματική ανάταση σε συνδυασμό με την προαγωγή ποικίλων εκφάνσεων πολιτισμού.
  • Την ανταλλαγή πολύτιμων εμπειριών, γνώσεων και επαγγελματικών πρακτικών στο σύγχρονο περιβάλλον της καφεστίασης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και την ενθάρρυνση για αξιοποίηση δυνατοτήτων βελτίωσης και εμπλουτισμού μοντέλων ανάπτυξης.
  • Tη δημιουργία μιας νέας αναπτυξιακής οπτικής που ως στόχο θα έχει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του πολιτιστικού τουρισμού και την ανάπτυξη της κουλτούρας των Ευρωπαϊκών Ιστορικών Καφέ ως τουριστικού προϊόντος, το οποίο μπορεί να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και τοπική οικονομία των πόλεων όπου εδρεύουν.
  • Την προώθηση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε ιστορικού καφέ και την ένταξή του στην αναπτυξιακή στρατηγική κάθε πόλης – έδρας Καφέ, σε συνεργασία και με την υποστήριξη των τοπικών κρατικών φορέων και υπηρεσιών.
  • Την ανάπτυξη της Κουλτούρας των Ευρωπαϊκών Ιστορικών Καφέ ως τουριστικό προϊόν, το οποίο, εμπορευματοποιημένο, μπορεί να προωθηθεί σε διεθνές επίπεδο, προς  π.χ. την αμερικανική και ασιατική τουριστική αγορά. Με τον τρόπο αυτό η τουριστική ανάπτυξη των Καφέ θα συμβάλλει στην οικονομία των πόλεων όπου εδρεύουν.

Ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης – European Historic Cafés Association είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο που επιδιώκει την ενθάρρυνση και περαιτέρω ενίσχυση της διατήρησης και προστασίας  της πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των Ιστορικών Καφέ, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;