26 Σεπ Δήλωση David Gippini Fournier – Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σύμβουλος Πολιτισμού. Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης στην Ισπανία – Βρυξέλλες 26.09.2016

«Η ιστορία της σύγχρονης Ευρώπης δεν μπορεί να κατανοηθεί σε βάθος χωρίς τα Ιστορικά Καφέ. Οι χώροι αυτοί έχουν προσφέρει γόνιμο έδαφος στις πιο καινοτόμες και επιτυχημένες πολιτιστικές και πολιτικές τάσεις και έχουν αποτελέσει φορείς μετάδοσης αυτών των δημοκρατικών αξιών και απελευθερωτικών ιδανικών, σε ολόκληρη την κοινωνία. Είναι καθήκον μας να διαφυλάξουμε αυτή την κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, σεβόμενοι το παρελθόν, τιμώντας το, έχοντας όμως παράλληλα στραμμένο το βλέμμα μας στο μέλλον.»

David Gippini Fournier

Στέλεχος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σύμβουλος Πολιτισμού.

Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης στην Ισπανία.

 Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;