06 Δεκ Δήλωση Prof. Dr. Φώτη Παπαθανασίου – Γενικoύ Διευθυντή Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη – Αθήνα 06.12.2016

«Ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης, αποτελεί πολύτιμη πρωτοβουλία που ερείδεται στα θεμέλια της ευρωπαϊκής κουλτούρας. Ο πολιτισμός μας αναπτύχθηκε τους τελευταίους αιώνες στους χώρους αυτούς συνάθροισης και διαλόγου που είναι τα καφέ. Οι μεγάλοι λογοτέχνες, πεζογράφοι και ποιητές, οι μεγάλοι μουσουργοί και πάσης φύσεως δημιουργοί, στα καφέ άντλησαν την εμπειρία του άλλου, τόσο απαραίτητη για την δημιουργία. Υπήρξαν πάντα ο χώρος εμπνεύσεων και δημιουργίας ανθρώπινων σχέσεων.

Όπως είναι δε γνωστό υπήρξαν και οι χώροι πολιτικών ζυμώσεων που αναγέννησαν την Δημοκρατία, κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. 

Ο Σύνδεσμος εντασσόμενος στην αποδοτική πρακτική των ευρωπαϊκών δικτύων, θα λειτουργήσει ως κιβωτός του θεσμού και της υψηλής ποιότητας μιας εποχής πιό αυθεντικής και πιό ρομαντικής. Έχει την ολόψυχη στήριξή μας».

 

Dr. Φώτης Παπαθανασίου

Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών & Μουσικής Βασίλη & Μαρίνας Θεοχαράκη Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;