29 Ιούν Οι “Πολιτιστικές Διαδρομές” του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών που εγκαινίασε το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1987 τονίζει τη συμβολή των χωρών και των πολιτισμών της Ευρώπης σε μία κοινή κληρονομιά μέσα από ένα ταξίδι στον χρόνο και τον χώρο, καθώς επίσης και τη σημασία της ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Η διευρυμένη μερική συμφωνία, που έχουν υπογράψει 26 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβάνει περισσότερες από 30 πολιτιστικές διαδρομές με ποικίλα θέματα, όπως προσκυνηματικά, ιστορικά, αρχαιολογικά, καλλιτεχνικά κ.ά.
Η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία (EPA) για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, με έδρα στο Aββαείο του Neumünster στο Λουξεμβούργο από το 2011, επιδιώκει να ενισχύσει το δυναμικό των Πολιτιστικών Διαδρομών για πολιτιστική συνεργασία, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, εστιάζοντας ιδιαίτερα σε θέματα συμβολικής σημασίας για την ενότητα, την ιστορία, τον πολιτισμό της Ευρώπης και την ανακάλυψη λιγότερο γνωστών προορισμών.
Βοηθά στην ενίσχυση της δημοκρατικής διάστασης της πολιτιστικής ανταλλαγής και του τουρισμού μέσα από την συνεργασία με δίκτυα και οργανώσεις, τοπικές και περιφερειακές αρχές, πανεπιστήμια και οργανισμούς. Συμβάλλει στην διατήρηση μίας πολύμορφης κληρονομιάς μέσα από θεματικές και εναλλακτικές τουριστικές διαδρομές και πολιτιστικές δράσεις.
Το Ινστιτούτο βοηθά τους υποψηφίους στην προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την αξιολόγηση. Διοργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα για στελέχη των πολιτιστικών διαδρομών και των δικτύων τους.
Η πιστοποίηση δίνεται σε διακρατικά δίκτυα που έχουν αποδεδειγμένους πολιτιστικούς δεσμούς σχετικά με μία θεματική διαδρομή. Τα δίκτυα αυτά πρέπει επίσης να διεξάγουν έρευνα, να οργανώνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ανταλλαγές για τους νέους Ευρωπαίους, να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την ενθάρρυνση του πολιτιστικού τουρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τα:


Επιθυμείτε να γίνετε μέλος;